Kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ is goed op stoom!

Kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ is goed op stoom!

Actueel Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Op 9 september jl. kwamen de deelnemers van het atelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ voor de vijfde keer bij elkaar, sinds de start op 5 februari 2021. Voor het eerst konden we elkaar fysiek ontmoeten! We blikten terug op de stappen die we inmiddels samen hebben doorlopen en maken van daaruit plannen voor toekomstige stappen. De focus ligt in dit atelier op wat het betekent om ouders en kinderen werkelijk serieus te nemen in het proces van een eventuele uithuisplaatsing. En wat is de rol hierbij van een goede verklarende probleem- en krachtenanalyse?

Terugblik sinds de start

Na de start van het leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ begonnen we met het vormen van een beeld van wie we willen zijn: verschillende organisaties die samen, in beweging en verbonden, aan de slag gaan. We zoeken naar de verbindingen tussen de verschillende organisaties.

Vervolgens inventariseerden we wat belangrijke thema’s rondom uithuisplaatsing zijn. Deze thema’s werden gewaardeerd en ook geprioriteerd. De uitkomsten zijn voorgelegd aan jeugdigen, ouders en de deelnemende organisaties. Onze doelen zijn vervolgens aangescherpt. De volgende 0-doelstellingen stelden we samen vast:

  • Ouders en kinderen worden altijd serieus genomen in het kenbaar maken van hun behoeften rond eventuele uithuisplaatsing;
  • Bij 0 gezinnen ontbreekt een goede verklarende probleem- en krachtenanalyse, gemaakt voorafgaand aan de uithuisplaatsing.

De informatie die we ophaalden bij jeugdigen, ouders en professionals verzamelden we in een praatplaat over de 0-doelstelling serieus nemen en een praatplaat over 0-doelstelling over de probleem- en krachtenanalyse. De 0-doelstellingen werden vervolgens door een aantal deelnemers binnen de eigen organisatie getoetst.

Toets van de 0-doelstellingen in de eigen organisatie

De 0-doelstellingen werden met de volgende vragen onderzocht:

  1. Wat betekent het thema ‘serieus nemen van ouders en kinderen’ in je eigen organisatie?
  2. Hoe gaan jullie binnen je eigen organisatie om met de verklarende analyse?

Rond de eerste vraag kwam naar voren dat de intenties en ambitie om cliënten serieus te nemen er zeker wel zijn, maar dat de praktijk soms weerbarstig is. Het ontbreekt regelmatig aan tijd. Bij een zware caseload lukt het bijna niet om veel tijd te besteden aan het opbouwen van een relatie, aan het échte contact. Daarnaast worden er door cliënten soms ‘onrealistische doelen gesteld’. Maar er wordt dan niet altijd goed op zoek gegaan naar de vraag achter de vraag, en er wordt ook lang niet altijd over de grenzen van de organisatie gekeken. Wat jouw organisatie niet kan bieden, kan ergens anders mogelijk wél.

De tweede vraag maakt duidelijk dat er bij de organisaties een helder protocol bestaat voor hoe een goede analyse moet worden uitgevoerd. Toch verloopt het maken van de analyse niet altijd volgens dit protocol. Hulpverleners beschikken niet altijd over alle relevante informatie omdat deze niet goed werd overgedragen.

Hoe gaan we verder?

We gaan opnieuw met jongeren en ouders in gesprek. We willen graag horen waar zij kansen voor verbeteringen zien in de hulpverlening en begeleiding rondom uithuisplaatsing. Op 28 oktober 2021 vindt de volgende atelierbijeenkomst plaats en worden de uitkomsten van deze gesprekken gedeeld. We onderzoeken vervolgens hoe we alle verzamelde informatie kunnen vertalen in acties. Wat willen we bereiken en wat is er nodig om dit te kunnen doen? Daarnaast ook de vraag: ‘Hoe kunnen we dit met elkaar oppakken?’.

Heb je vragen of aanvullingen of wil je graag deelnemen binnen het atelier ‘Veilg en thuis opgroeien’? Neem dan contact op met een van de projectleiders: Jaap van der Veen (j.h.van.der.veen@umcg.nl), Lucienne van Eijk (l.m.van.eijk@umcg.nl) en Suzanne Kuik (s.n.kuik@pl.hanze.nl).