Inspiratiefestival ‘Schoolverzuim: voorkomen is beter dan genezen’ – Samen maken we de beweging groter

Inspiratiefestival ‘Schoolverzuim: voorkomen is beter dan genezen’ – Samen maken we de beweging groter

Actueel Bijeenkomst Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Hoe voorkom je schooluitval? Bij deze vraag stonden we stil tijdens het Inspiratiefestival ‘Schoolverzuim: voorkomen is beter dan genezen’ op 1 februari 2024. Het kennis- en leeratelier Samenhang in Preventie en Zorg organiseerde het festival.

In de Rietschans in Haren kwamen ruim 140 deelnemers samen met één gemeenschappelijk doel voor ogen: het vergroten van de beweging naar schoolaanwezigheid. Na een hartelijk welkomstwoord van Manouska Molema, wethouder en voorzitter stuurgroep C4Youth, luisterden we naar het Spoken Word van Juno van den Hul over een jongere die vastloopt binnen het onderwijs. Vervolgens keken we naar een film die de impact van schoolverzuim op het leven van ouders en jongeren belichtte. Hierop volgde een gesprek met de ouders.

Hermien Maarsingh, projectleider van het atelier Samenhang in Preventie presenteerde de bevindingen uit het participatief actieonderzoek, waarbij factoren als oprechte aandacht en eigenaarschap voor de leerling en ouders, de vertrouwensband tussen leerling en professional, maatwerk, aandacht voor levensvaardigheden in de klas, en een soepele overgang van primair naar voortgezet onderwijs werden belicht. En aandacht werd gevraagd voor het feit dat er weinig oplossingen aan de voorkant van het vraagstuk worden bedacht, namelijk op het moment dat het probleem er nog niet is of nog niet groot is. Daarna deelden Jiska van der Mooren, Anne-Wil Grave en Annemarie Boersma van de Erasmusschool Groningen hun visie en oplossingen. De Erasmusschool werkt heel nauw samen met jongeren en ouders en zij bieden maatwerk.

De dag werd afgesloten met inspirerende gesprekken aan zeven verschillende ervaringstafels, waar lokale scholen en initiatieven de succesfactoren van hun aanpak deelden en daarover het gesprek voerden.

Waardering staat centraal

We kozen bewust voor de naam ‘inspiratiefestival’. Schoolverzuim is een complex probleem dat al geruime tijd bestaat. Manouska Molema benadrukte in haar welkomstwoord haar waardering voor alle professionals jeugdhulpverleners. Te vaak wordt de nadruk gelegd op wat er misgaat, terwijl er ook veel dingen goed gaan. Tijdens deze middag stonden we daarbij stil.

Aftermovie

Het Inspiratiefestival ook nog kort meebeleven? Bekijk dan hieronder de aftermovie!