Hulp aan gezinnen met meervoudige en  complexe problematiek: tips & tricks om kinderen, jongeren en het sociaal netwerk te betrekken

Hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problematiek: tips & tricks om kinderen, jongeren en het sociaal netwerk te betrekken

Actueel Feitenblad Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren weinig worden betrokken bij de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problematiek, terwijl zij dit zelf wel belangrijk vinden. We weten ook dat dit wel belangrijk is, omdat de hulp ook impact op het kind en de jongere heeft. Ook het sociale netwerk, zoals familie en vrienden worden weinig betrokken. Ook dit is wΓ©l belangrijk, omdat de hulpverlener na een tijdje weer weggaat en familie, vrienden en bekenden vaak langer met een gezin optrekken. Maar hoe doe je dat als hulpverlener? Hoe kun je kinderen en jongeren uit het gezin Γ©n het sociale netwerk op een goede manier betrekken bij het hulpverleningsproces?

C4Youth werkte aan dit vraagstuk samen met het Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen/RuG (GMCP), de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, Windesheim Lectoraat Jeugd, C4Youth, Stjoer en Zorgbelang Groningen. Dit leverde vier feitenbladen op met tips & tricks om kinderen, jongeren en het sociaal netwerk te betrekken:

  1. Wat vinden ouders belangrijk als het gaat om het betrekken van kinderen en jongeren bij de hulp aan gezinnen?
  2. Wat vinden ouders belangrijk als het gaat om het samenwerken met het sociaal netwerk bij de hulp aan gezinnen?
  3. Wat vinden kinderen en jongeren belangrijk bij hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problematiek?
  4. Wat vinden kinderen en jongeren belangrijk bij het betrekken van het sociaal netwerk?