Hoe kunnen we schoolverzuim- en schooluitval onder jongeren voorkomen?

Hoe kunnen we schoolverzuim- en schooluitval onder jongeren voorkomen?

Actueel Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Op dinsdag 27 mei vond de tweede bijeenkomst plaats van het atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’. Deze bijeenkomst volgde na een uitgebreide inventarisatie van bestaande kennis rondom schoolverzuim en schooluitval en gesprekken met professionals uit het veld, jongeren en ouders. Het doel van de bijeenkomst was om de opgedane inzichten naast elkaar te leggen en samen na te denken over waar we kansen tot experiment zien, met als uiteindelijk doel om schoolverzuim- en schooluitval onder jongeren te voorkomen.

Inventarisatiefase

De deelnemers van het atelier concludeerden in de eerste bijeenkomst dat, ondanks jarenlange inzet, het schoolverzuim- en schooluitval onder jongeren niet afneemt. In deze bijeenkomst hebben professionals nagedacht over welke kansen zij zien om dit te veranderen. Zie ook het eerdere nieuwsbericht dat hierover verscheen. Het projectteam van C4Youth is na deze bijeenkomst in gesprek gegaan met jongeren en ouders: wat zijn hun ervaringen rondom schooluitval- en verzuim? Waar zien zij kansen voor verbetering? Dit leverde interessante inzichten op. Zo vonden jongeren de balans tussen het krijgen van autonomie en goede begeleiding en een focus op talenten belangrijk. Ouders gaven, onder andere, aan het belangrijk te vinden dat hun oplossingen serieus worden genomen en dat het mogelijk zou moeten zijn om het schoolsysteem aan te passen aan het kind, in plaats van andersom.

Waar zien we kansen tot experiment?

Een analyse van alle opgehaalde inzichten (literatuur, professionals, jongeren en ouders) liet zien dat er acht gemeenschappelijke thema’s zijn (zie de middelste cirkel van figuur 1). Deze thema’s geven richting aan mogelijke experimenten gericht op het voorkomen van schooluitval- en verzuim. In de bijeenkomst op 27 mei hebben de aangesloten professionals besproken welke kansen tot experiment zij zien, op basis van deze gemeenschappelijke thema’s. Voorbeelden van kansen die professionals zien zijn: investeren in een samenhangende aanpak van GGZ en scholen, mogelijkheden tot persoonlijke leerroutes en het trainen van (aankomende) docenten in het herkennen van mentale gezondheidsproblemen van jongeren.

Hoe gaan we nu verder?

De komende periode gaan we opnieuw met jongeren en ouders in gesprek: welke kansen tot experiment zien zij? Daarna organiseren we een vervolgsessie met professionals, jongeren en ouders om gezamenlijk de plannen concreter te maken zodat we tot actie kunnen overgaan.

Meer informatie of wil je ook deelnemen?

Heb je vragen over het atelier ‘Samenhang preventie of hulpverlening’, heb je tips of ideeën of wil je graag deelnemen? Je bent van harte welkom! Neem gerust contact op met een van de projectleiders: Hermien Maarsingh (h.maarsingh@cmostamm.nl) of Wilco van der Meer (wilco.van.der.meer@ggd.groningen.nl).