Hoe kun je goed samenwerken met het sociale netwerk van een gezin tijdens hulpverlening?

Hoe kun je goed samenwerken met het sociale netwerk van een gezin tijdens hulpverlening?

Actueel Feitenblad Algemeen Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen als er hulp nodig is, is enorm belangrijk. Maar hoe doe je dat? En wat kun je doen om het netwerk betrokken te houden tijdens het hulpverleningsproces? Om professionals en gezinnen hierbij te helpen heeft C4Youth meegewerkt aan de ontwikkeling van een zogenaamde praatplaat met de titel ‘De kracht van samenwerking met de mensen om je heen’. Dit gebeurde in co-creatie en gelijkwaardige samenwerking met jeugdigen, ouders, professionals en onderzoekers. Je vindt de praatplaat je hier.

De praatplaat biedt handvatten en tips om de samenwerking met het gezin en de mensen om hen heen vorm te geven. Daarnaast bevat hij ook reflectievragen die professionals kunnen gebruiken voor hun eigen leerproces, bijvoorbeeld:

  • Weet ik welke mensen bij dit gezin betrokken zijn?
  • Betrek ik de mensen om dit gezin heen bij de hulp?
  • Werk ik echt samen met het sociale netwerk in de hulp aan dit gezin?
  • Voelt dit gezin en het sociale netwerk zich daadwerkelijk gehoord, begrepen en betrokken?

Deze reflectievragen kunnen gebruikt worden in het contact met gezinnen, maar ook voor intervisie-, supervisie-, coaching sessies of casuïstiekbesprekingen.

De praatplaat is ontwikkeld door het Expertisecentrum GMCP/RuG, de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, Windesheim Lectoraat Jeugd, Jimmy’s Leeuwarden, C4Youth, Stjoer en Zorgbelang Groningen. Heb je vragen, neem dan contact op met Loraine Visscher (l.visscher@rug.nl) of met Anja Holwerda (holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl).