Ervaringsdeskundige ouders gevraagd die meedenken over hoe je je netwerk betrekt bij hulp.

Ervaringsdeskundige ouders gevraagd die meedenken over hoe je je netwerk betrekt bij hulp.

Actueel Nieuws Algemeen

Bent u een ouder die wel eens jeugdhulp heeft gehad voor uw kind? En wilt u meedenken over hoe je het beste vrienden en familie kan betrekken bij hulp aan jongeren en ouders?

Dan nodigen wij u graag uit om met ons mee te denken op woensdag 14 september van 19:00-21:00 in een online bijeenkomst.

Waarom?
Loraine Visscher onderzoekt bij de Rijksuniversiteit Groningen welke hulp goed werkt voor gezinnen met veel problemen. Ouders en kinderen, die deelnamen aan dit onderzoek, gaven aan dat hulp van hun netwerk heel belangrijk was.

Alleen hulpverleners vinden het nog best lastig om vrienden en familie van jongeren en ouders te betrekken bij de hulp. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten welke vrienden en familie ze moeten betrekken of omdat sommige jongeren en ouders zich schamen om hulp te vragen aan vrienden en familie.

Het betrekken van vrienden en familie is wel belangrijk, omdat de hulpverlener meestal na een tijdje weer weggaat. Vrienden en familie kunnen dan steun bieden.

Wat doen we met de uitkomsten van 14 september?
Om hulpverleners te helpen bij het betrekken van vrienden en familie, willen we een workshop voor hen ontwikkelen. Die workshop is gebaseerd op tips & tricks van jongeren, ouders en professionals zelf.

Op 14 september willen we daarom graag met u nadenken over tips & tricks voor hulpverleners. Welke adviezen heeft u bijvoorbeeld over hoe zouden zij vrienden en familie kunnen betrekken bij de hulp op een manier die voor iedereen fijn is? U kunt denken aan tips en tricks over hoe je in kaart brengt wie er belangrijk zijn voor de jongere en de ouders. Of hebt u tips over hoe je vrienden en familie vraagt of ze iets voor de jongere of ouder kunnen betekenen.

Meedoen of eerst meer weten?
Wilt u graag uw ervaring delen met ons op 14 september, of heeft u vragen over deze bijeenkomst?

Neem dan contact op met Maaike van Dam van Zorgbelang Groningen.
m.vandam@zorgbelang-groningen.nl