Het eerste jaar actie onderzoek in drie pilot gemeenten

Het eerste jaar actie onderzoek in drie pilot gemeenten

Actueel Nieuws Versterking basisondersteuning

Het belangrijkste doel van C4Youth is het met kennis ondersteunen van de transitie en transformatie van de jeugdhulp in de provincie Groningen. We zijn in 2017 gestart met het op gang brengen van een leercyclus door middel van actie onderzoek in de pilot gemeenten Ten Boer, Marum en Stadskanaal. Nu, bijna een jaar later, kunnen we de eerste balans opmaken. Wat heeft het eerste jaar opgeleverd?

De drie gemeenten zijn aan de slag gegaan met verschillende thema’s zoals ‘’casusregie’’, ‘’missie en visie/taken en rollen’’ en ‘’participatie van ouders en jongeren’’. Met deze thema’s zijn we plenair (met het gehele basisteam) en in subgroepen aan de slag gegaan. Door een teamlogica op te stellen in samenwerking met het team, werd duidelijk wat de meest urgente vragen zijn en waar actie op ondernomen kon worden. Bij het opstellen en uitwerken van een teamlogica werden vragen besproken zoals:
o “Welke vraag is vanuit het basisteam het meest urgent?’’;
o ‘’Wat zijn de uitgangspunten?’’;
o ‘’Welke acties kunnen we hier op uit zetten?’’;
o ‘’Welke stappen zijn daar voor nodig’’;
o ‘’Wat zijn de korte termijn uitkomsten van deze acties?’’;
o ‘’Welke verandering wil je op de langere termijn bereiken?’’.
Het team is eigenaar van de vraag waar ze mee aan de slag gaan en bepaald met elkaar de vervolgacties.

Terugkijkend op het eerste pilot jaar dan kunnen we vaststellen dat er mooie doorontwikkelingen zijn bereikt. Af en toe de tijd nemen om stil te staan en te reflecteren op de praktijk van alle dag blijft een hele uitdaging, maar wordt door alle teams gezien als een grote meerwaarde van de pilot. Het spiegelen van wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en wat het heeft opgeleverd doet de teamleden ook beseffen dat ze meer met elkaar hebben bereikt dan ze aanvankelijk dachten.

In de komende periode wordt met alle betrokkenen in de pilot gemeenten de balans verder opgemaakt en worden er plannen gemaakt over hoe we de pilot in 2018 gaan vervolgen. Daarnaast zijn we bezig met het uitwerken van de plannen om ook op te schalen naar andere gemeenten, door de kennis die we het afgelopen jaar hebben op gedaan te verspreiden binnen de provincie Groningen.