De doelgroep weet het beter!

De doelgroep weet het beter!

Actueel Feitenblad project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Rond de bijeenkomsten van het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien VONK heeft participatiedeskundige Mirjam Wijnja met ouders en jongeren gepraat. Welke adviezen geven zij aan professionals over do’s-and-don’ts in mogelijk onveilige situaties? Twee feitenbladen geven een overzicht.

Ouders beantwoordden de vraag: ‘Welke twee adviezen zou jij hulpverleners geven om vooral te doen in (contact met) gezinnen waar zorgen zijn omtrent veilig opgroeien en wat is het ene ding dat zij vooral moeten laten?’ Hun antwoorden verwerkten we in een feitenblad: Ouders geven advies.

Onder de vlag van het burgerschapsonderwijs in het MBO werden, samen met het jongerenplatform Storytellers (www.storytellers-online.nl), workshops met leerlingen in het MBO gehouden, waarbij gepraat werd over maatschappelijke thema’s. Mindmapping en storytelling zijn belangrijke onderdelen van de workshop. Het thema ‘veilig opgroeien’ was een belangrijk thema’s. De mindmaps en aanvullende adviezen van de ervaringsdeskundige jongeren leverden belangrijke informatie en advies op voor professionals. Deze informatie is verwerkt in het feitenblad: Veilig opgroeien.