Dag voor de Adviesorganisaties Onderwijs en Jeugd

Dag voor de Adviesorganisaties Onderwijs en Jeugd

Actueel Bijeenkomst Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Begin november vond er een speciale dag voor de Adviesorganisaties Onderwijs en Jeugd (AOJ) van de VO- en VSO-scholen in de gemeente Groningen plaats. Deze dag werd georganiseerd door de partners van het Thuiszitterspact 2.0 en Samenwerkingsverband VO Groningen Stad. Het was een dag met interessante sprekers en workshops, ook vanuit de regio. Thema’s die centraal stonden waren: inclusiever onderwijs, normaliseren, welbevinden en de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.

In de ochtend waren er twee inspirerende lezingen. Alexander Minnaert (hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde bij de Rijksuniversiteit Groningen) sprak over inclusiever en coöperatiever werken. Hij benadrukte dat dit gezamenlijke inspanning vereist, zoals dezelfde taal spreken en een gezamenlijke visie ontwikkelen. Hans van Geenhuizen (arts en directeur bij St. Karakter Kind en Jeugd Psychiatrie) pleitte voor een verschuiving van redden naar voorkomen: in plaats van een individu gerichte insteek kijken naar context en de populatie.

Na de lezingen konden de deelnemers twee workshops bijwonen, waaronder twee georganiseerd vanuit C4Youth. Hermien Maarsingh (adviseur bij CMO STAMM en projectleider van het kennis- en leeratelier van C4Youth) besprak in haar workshop het Participatieve Actieonderzoek van het atelier Samenhang in Preventie en Hulpverlening, waarbij ze inging op de verzamelde informatie. Jongeren, ouders, uitvoerende professionals, beleidsmakers en wetenschappers hebben samen het vraagstuk van thuiszitters en schooluitval geanalyseerd en vervolgens nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen. De kansen liggen met name aan de voorkant van het probleem, dus voordat de problemen bij jongeren ontstaan. Robbert Bergenhenegouwen (orthopedagoog bij Molendrift en projectleider van het kennis- en leeratelier van C4Youth) leidde een workshop over de verklarende analyse, waarbij werd uitgelegd wat het inhoudt, wat het oplevert en waarom enkel een verklarende analyse niet genoeg is.