C4Youth zoekt een ondersteuner!

C4Youth zoekt een ondersteuner!

Actueel Nieuws Algemeen

In ons projectteam is per 1 december’21 een vacature voor een ondersteuner (0.3fte) die affiniteit heeft communicatie & implementatie. Deze nieuwe collega speelt een rol in het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten en in de informatievoorziening, communicatie over en implementatie van de resultaten van kennis- en leerateliers. De medewerker heeft een proactieve rol, denkt mee en ondersteunt de lopende processen.

De taken zijn onder meer:

  • Het schrijven van verslagen van vergaderingen & werkbijeenkomsten;
  • Het helpen organiseren van werksessies & conferenties;
  • Het onderhouden van de website en sociale media;
  • Ideeën inbrengen en uitvoeren gericht op communicatie en implementatie van kennis en resultaten uit de ateliers.

Het is mogelijk dat de medewerker communicatie en implementatie óók werkzaam is bij een van de samenwerkingspartners van C4Youth, dit is echter niet noodzakelijk. De samenwerkingspartners zijn: Hanzehogeschool (SASS), UMCG, RUG/Orthopedagogiek, Accare, Elker jeugdzorg, gemeenten provincie Groningen, RIGG, Tinten, GGD Groningen, WIJ Groningen, Leger des Heils, CMO STAMM, Zorgbelang Groningen.

Je vindt de volledige vacature tekst hier. De sluitingsdatum is maandag 1 november 2021.

Meer informatie: 
Lucienne van Eijk, algemeen coördinator C4Youth.
L.M.van.Eijk@umcg.nl, 06-48141063