Hulp aan gezinnen met meervoudige en  complexe problematiek: tips & tricks om kinderen, jongeren en het sociaal netwerk te betrekken

Feitenblad Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren weinig worden betrokken bij de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problematiek, terwijl zij dit zelf wel belangrijk vinden. We weten ook dat dit wel belangrijk is, omdat de hulp ook impact op het kind en de jongere heeft. Ook het sociale netwerk, zoals familie en vrienden worden weinig betrokken. Ook dit is wél belangrijk, omdat de hulpverlener na een tijdje weer weggaat en familie, vrienden en bekenden vaak langer met een gezin optrekken. Maar hoe doe je dat als hulpverlener? Hoe kun je kinderen en jongeren uit het gezin én het sociale netwerk op een goede manier betrekken bij het hulpverleningsproces?

lees verder
Hoe kun je goed samenwerken met het sociale netwerk van een gezin tijdens hulpverlening?

Publicatie Algemeen Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen als er hulp nodig is, is enorm belangrijk. Maar hoe doe je dat? En wat kun je doen om het netwerk betrokken te houden tijdens het hulpverleningsproces? Om professionals en gezinnen hierbij te helpen heeft C4Youth meegewerkt aan de ontwikkeling van een zogenaamde praatplaat met de titel ‘De kracht van samenwerking met de mensen om je heen’. Dit gebeurde in co-creatie en gelijkwaardige samenwerking met jeugdigen, ouders, professionals en onderzoekers. Je vindt de praatplaat je hier.

lees verder
Maak kennis met Maaike van Dam

Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Ontmoet Maaike van Dam
Het C4Youth projectteam bestaat uit verschillende mensen. Wie is wie binnen C4Youth?
Maaike is projectleider participatie in het Atelier Veilig en Thuis opgroeien. Zij werkt als beleidsmedewerker Jeugd en onafhankelijk vertrouwenspersoon Jeugdhulp voor jongeren bij Zorgbelang Groningen.

lees verder
‘Betrek mij gewoon!’ Uitkomsten van casusonderzoek Ketenbreed Leren na intensieve, specialistische jeugdhulp

Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

In het project Ketenbreed Leren verzamelden Accare, Curium, HHS, Horizon (onderdeel van iHUB) gegevens voor een systematische analyse van intensieve, specialistische hulpverleningstrajecten. Wat kunnen we leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in jeugdhulp met verblijf?

lees verder
De verklarende analyse: Een gezamenlijke ‘werktheorie’ bij complexe zorgvragen

Publicatie Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening'' Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

In het atelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ werkt C4Youth nauw samen met het Jeugd Expertisenetwerk Noord Nederland (JENN). Een goede verklarende analyse is essentieel in het proces van een mogelijke uithuisplaatsing; hierin hebben JENN en C4Youth dezelfde visie. Ook andere lokale samenwerkingspartners zijn tot deze conclusie gekomen en we hebben hier een gezamenlijk verhaal over geschreven:

lees verder
Maak kennis met Jaap!

Nieuws Algemeen Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Het C4Youth projectteam bestaat uit verschillende mensen. Wie is wie binnen C4Youth? Iedere keer stellen we een collega voor uit ons team. Deze keer is dat Jaap van der Veen.

lees verder
Atelier Veilig en thuis opgroeien, wat hebben we gedaan en waar gaan we naar toe?

Nieuws Algemeen Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Atelier Veilig en thuis opgroeien, waar staan we nu?
Veilig en thuis opgroeien is meer dan ooit een actueel thema. En in ons atelier zijn we daarvan goed bewust. Het thema is complex, de weg naar de oplossing ook. We nemen jullie graag mee in waar we nu staan. Lees Atelier Veilig en Thuis opgroeien_waar staan we_april 2022 (opent een pdf) wat we tot nu toe hebben gedaan en waar we nu staan.

lees verder
SAVE-THE-DATE: 25 januari 2022 VONK-bijeenkomst ‘Laat je raken!’ Over de relatie tussen professionele afstand en professionele nabijheid

Bijeenkomst Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien VONK organiseert op dinsdag 25 januari van 14.30u tot 17.00u een ONLINE bijeenkomst over de relatie tussen professionele afstand en professionele nabijheid, met als titel ‘Laat je raken!’. Deze bijeenkomst was oorspronkelijk gepland op 30 november, maar omdat we denken dat elkaar ‘live’ treffen belangrijk is voor deze thematiek hebben we hem verplaatst.

lees verder
Kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ is goed op stoom!

Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Op 9 september jl. kwamen de deelnemers van het atelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ voor de vijfde keer bij elkaar, sinds de start op 5 februari 2021. Voor het eerst konden we elkaar fysiek ontmoeten! We blikten terug op de stappen die we inmiddels samen hebben doorlopen en maken van daaruit plannen voor toekomstige stappen. De focus ligt in dit atelier op wat het betekent om ouders en kinderen werkelijk serieus te nemen in het proces van een eventuele uithuisplaatsing. En wat is de rol hierbij van een goede verklarende probleem- en krachtenanalyse?

lees verder