15 februari webinar ‘Integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Actueel Nieuws Versterking basisondersteuning

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor integraal werken in het sociale domein. Dit geldt in het bijzonder voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen die met meerdere professionals en organisaties te maken hebben.

Maar wat verstaan we eigenlijk onder integraal werken? Bovendien wordt vaak gesteld dat voor het oplossen van complexe sociale problemen een gelaagde aanpak nodig is met aandacht voor niveaus van uitvoering, organisatie en de samenleving. Moet deze gelaagde blik niet deel uitmaken van een integrale aanpak? En wat is dan nodig op deze verschillende niveaus om gezinnen met meervoudige en complexe problemen te helpen?

Hierover gaat het nieuwe gratis online webinar met Marcel van Eck, docent en onderzoeker bij de masteropleiding Innovatie voor Zorg en Welzijn aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is Marcel verbonden aan de Academische Werkplaats Sociaal Werk, Tranzo Tilburg University, waar hij
promotieonderzoek verricht naar integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Integraal werken bij gezinnen met meervoudige en complexe problemen
Integraal werken met deze gezinnen vergt een specifieke grondhouding waarbij het opbouwen van een werkrelatie met het gezin, het oog hebben voor alle levensgebieden en het beschikken over voldoende basiskennis een vereiste is. Daarnaast is het kunnen samenwerken essentieel, omdat met
meerdere organisaties gezamenlijk opgetrokken moet worden. Ook het gelaagd kunnen kijken en acteren is van belang. Vanuit organisaties moet aan de juiste voorwaarden worden voldaan om integraal werken te faciliteren. Ook het beleid vanuit de samenleving hangt hiermee in sterke mate samen.

Webinar 
In dit webinar kijken we vanuit een gelaagd perspectief en inzichten uit praktijk en wetenschappelijk onderzoek naar de problematiek rond deze gezinnen. We gaan in op wat het betekent om integraal te werken. Wat vinden gezinnen zelf belangrijk? Welke aspecten spelen een rol bij de professional en wat heeft hij/zij nodig om integraal te kunnen werken? Welke factoren spelen mee en wat is er nodig vanuit de organisaties en vanuit de samenlevingsamenleving?

Tijdens het webinar is er ruimte voor vragen en discussie.

BEN JE ER OOK BIJ?
Om je aan te melden melden, ga naar de website van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland en vul je gegevens in en we zorgen dat je enkele dagen van te voren een link ontvangt.