14 april webinar Werken aan werkrelatie: sleutels voor een gezinsgerichte blik

Actueel Nieuws Algemeen

Hoe zorg je voor een goede werkrelatie met het hele gezin? Hoe zorg je voor een veilig klimaat, waarin ook kinderen en jongeren écht mee durven doen? Hoe stimuleer je de samenwerking tússen gezinsleden aan door iedereen gedeelde doelen

Werken aan gezinsgerichte blik op werkrelaties

Werken aan sterke werkrelaties met gezinnen: een bewezen effectieve sleutel in de jeugd- en opvoedhulp. Kritisch reflecteren op die werkrelaties kan daarom bijdragen aan betere behandelresultaten.
Maar in het werken met gezinnen is dat ingewikkeld: je werkt aan meerdere werkrelaties tegelijkertijd, met gezinsleden die onderling verschillen in motivatie, ontwikkelingsleeftijd en wensen en behoeften in de hulpverlening. Dat vraagt om een gezinsgerichte blik op de werkrelatie. Hoe kunnen professionals dat concreet doen?

Webinar 14 april van 16.00- 17.00u

Tijdens dit gratis online webinar neemt Marianne Welmers Van de Poll (docent Social Work en onderzoeker Lectoraat Jeugd aan Hogeschool Windesheim) je mee in die gezinsgerichte kijk op de werkrelatie en op de vaardigheden die dit vraagt van professionals.Uit een observatie- onderzoek dat zij heeft uitgevoerd in de (intensieve) ambulante gezinsbehandeling bleek dat geobserveerde gezinsbehandelaren heel sterk investeerden in de individuele werkrelaties met hun cliënten. Niet verrassend dus dat de meeste ouders (vooral moeders) in dit onderzoek over het algemeen heel positief waren over die werkrelatie.

Tegelijkertijd bleek dat er nog winst te behalen valt in de vaardigheden die nodig zijn om te werken aan een sterke werkrelatie met het héle gezin. Concreet betekent dat bijvoorbeeld: meer aandacht voor de werkrelaties met verschillende gezinsleden en dan vooral ook met kinderen en jongeren. Er is aandacht voor de ervaren veiligheid tijdens een gezinsgesprek, en voor de samenwerking tussen gezinsleden aan door iedereen gedeelde doelen.

Tijdens het webinar verheldert Marianne Welmers Van de Poll deze gezinsgerichte aspecten van de werkrelatie aan de hand van concrete voorbeelden en ontvang je praktische tips. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen.

Meld je nu aan!

Op de website van Kenniswerkplaats Jeugd Friesland kun je je aanmelden. Enkele dagen voor het webinar ontvang je dan de link.

Graag ontmoeten we je op 14 april om 16.00u.