‘Gewoon gewoon zijn, hoe heerlijk was dat geweest’: een film over de impact van schoolverzuim op jongeren en hun gezinnen.

Film Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

In het kennis- en leeratelier ‘Voorkomen schoolverzuim’ werd de afgelopen tijd opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om in te zetten op preventie als je schooluitval wilt voorkomen. De deelnemers aan het atelier kwamen via participatief actieonderzoek samen tot een aantal belangrijke oplossingsrichtingen waar we de komende periode op in gaan zetten. Speciaal voor ons Inspiratiefestival op 1 februari 2024 maakten we een film over de impact die schoolverzuim heeft op de kinderen, jongeren en hun gezinnen.

lees verder
Hulp aan gezinnen met meervoudige en  complexe problematiek: tips & tricks om kinderen, jongeren en het sociaal netwerk te betrekken

Feitenblad Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren weinig worden betrokken bij de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problematiek, terwijl zij dit zelf wel belangrijk vinden. We weten ook dat dit wel belangrijk is, omdat de hulp ook impact op het kind en de jongere heeft. Ook het sociale netwerk, zoals familie en vrienden worden weinig betrokken. Ook dit is wél belangrijk, omdat de hulpverlener na een tijdje weer weggaat en familie, vrienden en bekenden vaak langer met een gezin optrekken. Maar hoe doe je dat als hulpverlener? Hoe kun je kinderen en jongeren uit het gezin én het sociale netwerk op een goede manier betrekken bij het hulpverleningsproces?

lees verder
Dag voor de Adviesorganisaties Onderwijs en Jeugd

Nieuws Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Begin november vond er een speciale dag voor de Adviesorganisaties Onderwijs en Jeugd (AOJ) van de VO- en VSO-scholen in de gemeente Groningen plaats. Deze dag werd georganiseerd door de partners van het Thuiszitterspact 2.0 en Samenwerkingsverband VO Groningen Stad. Het was een dag met interessante sprekers en workshops, ook vanuit de regio. Thema’s die centraal stonden waren: inclusiever onderwijs, normaliseren, welbevinden en de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.

lees verder
SAVE THE DATE: Inspiratiefestival ‘Schoolverzuim: voorkomen is beter dan genezen’

Nieuws Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Hoe voorkom je schooluitval? Op donderdag 1 februari 2024 geven we antwoord op deze vraag tijdens het inspiratiefestival georganiseerd vanuit het kennis- en leeratelier ‘Samenhang in Preventie en Hulpverlening’. Het wordt een middag vol inspiratie met onder andere een prikkelende lezing, lessen uit het atelier en ervaringstafels. Bekijk de vooraankondiging hier.

lees verder
Kloof tussen onderwijs & praktijk: opleiding tot sociaal werker moet verrijkt worden met praktische trainingen

Publicatie Algemeen

Hoe goed sluit de opleiding Social Work aan op het werken in een residentiele jeugdinstelling? Recent afgestudeerde sociaal werkers geven aan dat de theoretische kennis die zij tijdens hun opleiding opdeden zeer waardevol is, maar dat het nuttig en nodig is om meer praktische training te krijgen. Vooral op het gebied van het omgaan met ernstig probleemgedrag zoals agressie.

lees verder
Hoe kun je goed samenwerken met het sociale netwerk van een gezin tijdens hulpverlening?

Publicatie Algemeen Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen als er hulp nodig is, is enorm belangrijk. Maar hoe doe je dat? En wat kun je doen om het netwerk betrokken te houden tijdens het hulpverleningsproces? Om professionals en gezinnen hierbij te helpen heeft C4Youth meegewerkt aan de ontwikkeling van een zogenaamde praatplaat met de titel ‘De kracht van samenwerking met de mensen om je heen’. Dit gebeurde in co-creatie en gelijkwaardige samenwerking met jeugdigen, ouders, professionals en onderzoekers. Je vindt de praatplaat je hier.

lees verder
Stand van zaken atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’

Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

We nemen je graag mee in de ontwikkelingen rondom het atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’. Voor de zomervakantie vonden twee atelierbijeenkomsten en een sessie met leerkrachten plaats. Tijdens de bijeenkomsten werd gesproken over wat er nodig is op scholen om het onderwerp mentale gezondheid beter bespreekbaar te maken.

lees verder
SAVE THE DATE: 2 oktober 15:30 – 16:30 uur Webinar ‘Boemerangbeleid: paradoxale denk- en handelingspatronen leren (h)erkennen en doorbreken’

Webinar Algemeen

Hoe kan het dat het al 40 jaar niet lukt om de jeugdzorg te verbeteren en passend onderwijs vorm te geven? Hoe komt het dat met elke beleidshervorming de oude problemen steeds terugkeren, het beleid complexer wordt en de uitvoering duurder zonder wezenlijke verandering voor jeugdigen en gezinnen? En wat kan je als uitvoerend jeugdprofessional, beleidsmaker, bestuurder hiertegen doen?

lees verder
SAVE THE DATE: 12 april 16:00 – 17:00 uur Webinar ‘Seksuele gezondheid van kinderen in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek’

Webinar Algemeen VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Word jij als ambulante gezinshulpverlener in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek regelmatig geconfronteerd met het thema seksualiteit, maar vind je het lastig om hier goed op in te spelen? Op welke wijze kun jij de seksuele gezondheid van gezinsleden op positieve wijze ondersteunen?

lees verder