Het eerste jaar actie onderzoek in drie pilot gemeenten

Nieuws Versterking basisondersteuning

Het belangrijkste doel van C4Youth is het met kennis ondersteunen van de transitie en transformatie van de jeugdhulp in de provincie Groningen. We zijn in 2017 gestart met het op gang brengen van een leercyclus door middel van actie onderzoek in de pilot gemeenten Ten Boer, Marum en Stadskanaal. Nu, bijna een jaar later, kunnen we de eerste balans opmaken. Wat heeft het eerste jaar opgeleverd?

lees verder
Congres 27 juni: Maken we samen het verschil?

Nieuws Algemeen Versterking basisondersteuning

Op 27 juni organiseerden Jeugdbescherming Noord, Elker en Het Poortje een congres over samenwerken in de Jeugdhulp. Tijdens het congres, bedoeld voor medewerkers van wij(k)teams in Noord-Nederland en van andere instanties betrokken bij de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen, werden de deelnemers flink uitgedaagd. Er werd met elkaar gesproken over hoe de samenwerking nog beter kan verlopen. Ook werd er gezocht naar concrete oplossingen naar hoe op het juiste moment benodigde expertise ingezet kan worden.

lees verder
C4Youth van start in drie pilotgemeenten

Nieuws Monitoring transformatie zorg voor Jeugd Versterking basisondersteuning

C4Youth inventariseerde in mei en juni 2016 in de 23 Groningse gemeenten hoe de ‘basisondersteuning jeugd’ op dat moment werd uitgevoerd. Dat leverde een globaal beeld op van wat gaat goed gaat en wat beter kan. Om vervolgens meer de diepte in te kunnen gaan is C4Youth een pilot met drie gemeenten gestart. Experimenteren en verbeteren staan daarin centraal. De belangstelling voor deelname aan de pilot bleek groot: maar liefst 11 gemeenten meldden zich aan. Op basis van een aantal criteria, waaronder provinciale spreiding, type team, stedelijk/platteland en (bestuurlijk en uitvoerend) draagvlak heeft C4Youth gekozen voor de volgende drie pilotgemeenten:

lees verder