Stand van zaken atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’

Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

We nemen je graag mee in de ontwikkelingen rondom het atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’. Voor de zomervakantie vonden twee atelierbijeenkomsten en een sessie met leerkrachten plaats. Tijdens de bijeenkomsten werd gesproken over wat er nodig is op scholen om het onderwerp mentale gezondheid beter bespreekbaar te maken.

lees verder
SAVE THE DATE: 2 oktober 15:30 – 16:30 uur Webinar ‘Boemerangbeleid: paradoxale denk- en handelingspatronen leren (h)erkennen en doorbreken’

Webinar Algemeen

Hoe kan het dat het al 40 jaar niet lukt om de jeugdzorg te verbeteren en passend onderwijs vorm te geven? Hoe komt het dat met elke beleidshervorming de oude problemen steeds terugkeren, het beleid complexer wordt en de uitvoering duurder zonder wezenlijke verandering voor jeugdigen en gezinnen? En wat kan je als uitvoerend jeugdprofessional, beleidsmaker, bestuurder hiertegen doen?

lees verder
SAVE THE DATE: 12 april 16:00 – 17:00 uur Webinar ‘Seksuele gezondheid van kinderen in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek’

Webinar Algemeen VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Word jij als ambulante gezinshulpverlener in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek regelmatig geconfronteerd met het thema seksualiteit, maar vind je het lastig om hier goed op in te spelen? Op welke wijze kun jij de seksuele gezondheid van gezinsleden op positieve wijze ondersteunen?

lees verder
Save the date – Maatwerk in actie

Nieuws Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Doe jij ook mee?

De samenleving wordt steeds complexer. Hetzelfde geldt voor de problematiek die professionals tegenkomen in hun werk. Samen staan we voor de uitdaging om mensen hierin goed te ondersteunen.
Voor het overgrote deel van de inwoners volstaat ons systeem van wetten en regels. Echter, bij een klein deel van de mensen staan het beleid en de processen die bij dit systeem horen in de weg. Dan is er maatwerk nodig. Daarmee kan de meest passende oplossing toch geboden worden.
Door samen te leren wat wel en niet werkt, kunnen we aanpassingen doen in ons huidige systeem. Zo gebruiken we maatwerk als spiegel voor het sociaal domein en kunnen we inwoners beter ondersteunen.

lees verder
“Versterk bestaande interventies”

Nieuws Algemeen

Versterk de effectieve elementen van bestaande interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. En sluit daarbij aan bij de voorkeuren van die gezinnen. Dat adviseert Loraine Visscher op basis van onderzoek waarop zij op 26 september promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

lees verder
Maak kennis met Maaike van Dam

Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Ontmoet Maaike van Dam
Het C4Youth projectteam bestaat uit verschillende mensen. Wie is wie binnen C4Youth?
Maaike is projectleider participatie in het Atelier Veilig en Thuis opgroeien. Zij werkt als beleidsmedewerker Jeugd en onafhankelijk vertrouwenspersoon Jeugdhulp voor jongeren bij Zorgbelang Groningen.

lees verder
Een interview met Erik de Graaf

Nieuws Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

In de kennis- en leerateliers van C4Youth zitten mensen uit het werkveld, uit verschillende organisaties en sectoren. Graag stellen we je voor aan Erik de Graaf, adjunct-directeur van het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad. Erik is deelnemer aan het atelier ‘Samenhang in preventie en hulpverlening’.  Hij kreeg het stokje overgedragen van Lonneke Schuringa met de vraag: hoe betrekt het Samenwerkingsverband de stem van ouders en jongeren? In dit interview vertelt Erik over het ‘Doorstarttraject’ en de (voorzichtige) eerste resultaten. Ook geeft hij zijn visie op de samenwerking tussen kennisinstituten en het VO-onderwijs.

lees verder
‘Betrek mij gewoon!’ Uitkomsten van casusonderzoek Ketenbreed Leren na intensieve, specialistische jeugdhulp

Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

In het project Ketenbreed Leren verzamelden Accare, Curium, HHS, Horizon (onderdeel van iHUB) gegevens voor een systematische analyse van intensieve, specialistische hulpverleningstrajecten. Wat kunnen we leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in jeugdhulp met verblijf?

lees verder
De verklarende analyse: Een gezamenlijke ‘werktheorie’ bij complexe zorgvragen

Publicatie Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening'' Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

In het atelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ werkt C4Youth nauw samen met het Jeugd Expertisenetwerk Noord Nederland (JENN). Een goede verklarende analyse is essentieel in het proces van een mogelijke uithuisplaatsing; hierin hebben JENN en C4Youth dezelfde visie. Ook andere lokale samenwerkingspartners zijn tot deze conclusie gekomen en we hebben hier een gezamenlijk verhaal over geschreven:

lees verder