HEY! Wat kun jij als JGZ-hulpverlener doen aan gelijke kansen voor de jeugd?

Actueel Nieuws Algemeen

Jongeren groeien verschillend op. De ene jongere krijgt meer ingrijpende gebeurtenissen, zoals overlijden of scheiding, op zijn bordje dan de andere. Daarnaast zijn er verschillen in gezond en ongezond gedrag en het ondervinden van mentale gezondheidsproblemen.

Drie jaar geleden startte het onderzoekprogramma “Gelijke kansen voor de diverse jeugd”. Het onderzoek naar Gelijke kansen in de JGZ (HEY*) is een van de vijf maatschappelijke vraagstukken uit dit onderzoekprogramma.

lees verder
Fijne feestdagen!

Actueel Film Algemeen

We wensen jullie mooie feestdagen en dat we elkaar weer gaan ontmoeten in 2022. Namens het hele C4Youth team.

lees verder
Welke problemen van jongeren vergroten de kans op voortijdig schoolverlaten?

Actueel Publicatie Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Het CBS (2021) onderzocht welke problemen van de jongeren en hun ouders het sterkst samenhangen met voortijdig schoolverlaten (vsv). Zij deed dit bij drie groepen: VO, mbo niveau 2-4 en de mbo entreeopleiding. Een belangrijke conclusie is dat in alle drie de groepen psychosociale problemen bij jongeren zowel sterk samenhangen met voortijdig schoolverlaten als vaak voorkomen bij vsv’ers. In het vo en mbo niveau 2-4 spelen ook psychosociale problemen bij de moeder een belangrijke rol. Naast psychosociale problemen hangen in alle drie de groepen problemen op het gebied van criminaliteit bij de jongere zelf sterk samen met de kans op vsv. Maar dit komt minder vaak voor dan psychosociale problemen.

lees verder
Hoe voorkomen we schooluitval en bieden we hulp en zorg op de juiste plek?

Actueel Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

In het kennis- en leeratelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’ van C4Youth wordt gewerkt aan het voorkomen van schoolverzuim en schooluitval. Ook wil het atelier ervoor zorgen dat kinderen en ouders de hulp en zorg krijgen op de plek waar ze leven. Samen met bijna 20 partners uit praktijk, onderzoek, beleid, onderwijs en niet te vergeten jongeren en ouders zelf, werken we aan deze doelen. Sinds de start in maart 2020 hebben we bestaande kennis rondom schooluitval en schoolverzuim verzameld via drie routes: literatuuronderzoek, gesprekken met professionals uit het veld en met jongeren en ouders. Via deze routes inventariseerden we ook kansen en oplossingsrichtingen om schooluitval en schoolverzuim te voorkomen.

lees verder
SAVE-THE-DATE: 25 januari 2022 VONK-bijeenkomst ‘Laat je raken!’ Over de relatie tussen professionele afstand en professionele nabijheid

Actueel Bijeenkomst Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien VONK organiseert op dinsdag 25 januari van 14.30u tot 17.00u een ONLINE bijeenkomst over de relatie tussen professionele afstand en professionele nabijheid, met als titel ‘Laat je raken!’. Deze bijeenkomst was oorspronkelijk gepland op 30 november, maar omdat we denken dat elkaar ‘live’ treffen belangrijk is voor deze thematiek hebben we hem verplaatst.

lees verder