Stand van zaken atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’

Actueel Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

We nemen je graag mee in de ontwikkelingen rondom het atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’. Voor de zomervakantie vonden twee atelierbijeenkomsten en een sessie met leerkrachten plaats. Tijdens de bijeenkomsten werd gesproken over wat er nodig is op scholen om het onderwerp mentale gezondheid beter bespreekbaar te maken.

lees verder
SAVE THE DATE: 2 oktober 15:30 – 16:30 uur Webinar ‘Boemerangbeleid: paradoxale denk- en handelingspatronen leren (h)erkennen en doorbreken’

Actueel Webinar Algemeen

Hoe kan het dat het al 40 jaar niet lukt om de jeugdzorg te verbeteren en passend onderwijs vorm te geven? Hoe komt het dat met elke beleidshervorming de oude problemen steeds terugkeren, het beleid complexer wordt en de uitvoering duurder zonder wezenlijke verandering voor jeugdigen en gezinnen? En wat kan je als uitvoerend jeugdprofessional, beleidsmaker, bestuurder hiertegen doen?

lees verder
SAVE THE DATE: 12 april 16:00 – 17:00 uur Webinar ‘Seksuele gezondheid van kinderen in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek’

Actueel Webinar Algemeen VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Word jij als ambulante gezinshulpverlener in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek regelmatig geconfronteerd met het thema seksualiteit, maar vind je het lastig om hier goed op in te spelen? Op welke wijze kun jij de seksuele gezondheid van gezinsleden op positieve wijze ondersteunen?

lees verder
Save the date – Maatwerk in actie

Actueel Nieuws Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Doe jij ook mee?

De samenleving wordt steeds complexer. Hetzelfde geldt voor de problematiek die professionals tegenkomen in hun werk. Samen staan we voor de uitdaging om mensen hierin goed te ondersteunen.
Voor het overgrote deel van de inwoners volstaat ons systeem van wetten en regels. Echter, bij een klein deel van de mensen staan het beleid en de processen die bij dit systeem horen in de weg. Dan is er maatwerk nodig. Daarmee kan de meest passende oplossing toch geboden worden.
Door samen te leren wat wel en niet werkt, kunnen we aanpassingen doen in ons huidige systeem. Zo gebruiken we maatwerk als spiegel voor het sociaal domein en kunnen we inwoners beter ondersteunen.

lees verder