Dag voor de Adviesorganisaties Onderwijs en Jeugd

Actueel Nieuws Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Begin november vond er een speciale dag voor de Adviesorganisaties Onderwijs en Jeugd (AOJ) van de VO- en VSO-scholen in de gemeente Groningen plaats. Deze dag werd georganiseerd door de partners van het Thuiszitterspact 2.0 en Samenwerkingsverband VO Groningen Stad. Het was een dag met interessante sprekers en workshops, ook vanuit de regio. Thema’s die centraal stonden waren: inclusiever onderwijs, normaliseren, welbevinden en de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.

lees verder
SAVE THE DATE: Inspiratiefestival ‘Schoolverzuim: voorkomen is beter dan genezen’

Actueel Nieuws Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Hoe voorkom je schooluitval? Op donderdag 1 februari 2024 geven we antwoord op deze vraag tijdens het inspiratiefestival georganiseerd vanuit het kennis- en leeratelier ‘Samenhang in Preventie en Hulpverlening’. Het wordt een middag vol inspiratie met onder andere een prikkelende lezing, lessen uit het atelier en ervaringstafels. Bekijk de vooraankondiging hier.

lees verder
Kloof tussen onderwijs & praktijk: opleiding tot sociaal werker moet verrijkt worden met praktische trainingen

Actueel Publicatie Algemeen

Hoe goed sluit de opleiding Social Work aan op het werken in een residentiele jeugdinstelling? Recent afgestudeerde sociaal werkers geven aan dat de theoretische kennis die zij tijdens hun opleiding opdeden zeer waardevol is, maar dat het nuttig en nodig is om meer praktische training te krijgen. Vooral op het gebied van het omgaan met ernstig probleemgedrag zoals agressie.

lees verder
Hoe kun je goed samenwerken met het sociale netwerk van een gezin tijdens hulpverlening?

Actueel Publicatie Algemeen Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen als er hulp nodig is, is enorm belangrijk. Maar hoe doe je dat? En wat kun je doen om het netwerk betrokken te houden tijdens het hulpverleningsproces? Om professionals en gezinnen hierbij te helpen heeft C4Youth meegewerkt aan de ontwikkeling van een zogenaamde praatplaat met de titel ‘De kracht van samenwerking met de mensen om je heen’. Dit gebeurde in co-creatie en gelijkwaardige samenwerking met jeugdigen, ouders, professionals en onderzoekers. Je vindt de praatplaat je hier.

lees verder
Stand van zaken atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’

Actueel Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

We nemen je graag mee in de ontwikkelingen rondom het atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’. Voor de zomervakantie vonden twee atelierbijeenkomsten en een sessie met leerkrachten plaats. Tijdens de bijeenkomsten werd gesproken over wat er nodig is op scholen om het onderwerp mentale gezondheid beter bespreekbaar te maken.

lees verder