Save the date – Maatwerk in actie

Actueel Nieuws Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Doe jij ook mee?

De samenleving wordt steeds complexer. Hetzelfde geldt voor de problematiek die professionals tegenkomen in hun werk. Samen staan we voor de uitdaging om mensen hierin goed te ondersteunen.
Voor het overgrote deel van de inwoners volstaat ons systeem van wetten en regels. Echter, bij een klein deel van de mensen staan het beleid en de processen die bij dit systeem horen in de weg. Dan is er maatwerk nodig. Daarmee kan de meest passende oplossing toch geboden worden.
Door samen te leren wat wel en niet werkt, kunnen we aanpassingen doen in ons huidige systeem. Zo gebruiken we maatwerk als spiegel voor het sociaal domein en kunnen we inwoners beter ondersteunen.

lees verder
“Versterk bestaande interventies”

Actueel Nieuws Algemeen

Versterk de effectieve elementen van bestaande interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. En sluit daarbij aan bij de voorkeuren van die gezinnen. Dat adviseert Loraine Visscher op basis van onderzoek waarop zij op 26 september promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

lees verder
Maak kennis met Maaike van Dam

Actueel Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Ontmoet Maaike van Dam
Het C4Youth projectteam bestaat uit verschillende mensen. Wie is wie binnen C4Youth?
Maaike is projectleider participatie in het Atelier Veilig en Thuis opgroeien. Zij werkt als beleidsmedewerker Jeugd en onafhankelijk vertrouwenspersoon Jeugdhulp voor jongeren bij Zorgbelang Groningen.

lees verder
Een interview met Erik de Graaf

Actueel Nieuws Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

In de kennis- en leerateliers van C4Youth zitten mensen uit het werkveld, uit verschillende organisaties en sectoren. Graag stellen we je voor aan Erik de Graaf, adjunct-directeur van het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad. Erik is deelnemer aan het atelier ‘Samenhang in preventie en hulpverlening’.  Hij kreeg het stokje overgedragen van Lonneke Schuringa met de vraag: hoe betrekt het Samenwerkingsverband de stem van ouders en jongeren? In dit interview vertelt Erik over het ‘Doorstarttraject’ en de (voorzichtige) eerste resultaten. Ook geeft hij zijn visie op de samenwerking tussen kennisinstituten en het VO-onderwijs.

lees verder