‘Gewoon gewoon zijn, hoe heerlijk was dat geweest’: een film over de impact van schoolverzuim op jongeren en hun gezinnen.

Actueel Film Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

In het kennis- en leeratelier ‘Voorkomen schoolverzuim’ werd de afgelopen tijd opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om in te zetten op preventie als je schooluitval wilt voorkomen. De deelnemers aan het atelier kwamen via participatief actieonderzoek samen tot een aantal belangrijke oplossingsrichtingen waar we de komende periode op in gaan zetten. Speciaal voor ons Inspiratiefestival op 1 februari 2024 maakten we een film over de impact die schoolverzuim heeft op de kinderen, jongeren en hun gezinnen.

lees verder
Hulp aan gezinnen met meervoudige en  complexe problematiek: tips & tricks om kinderen, jongeren en het sociaal netwerk te betrekken

Actueel Feitenblad Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren weinig worden betrokken bij de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problematiek, terwijl zij dit zelf wel belangrijk vinden. We weten ook dat dit wel belangrijk is, omdat de hulp ook impact op het kind en de jongere heeft. Ook het sociale netwerk, zoals familie en vrienden worden weinig betrokken. Ook dit is wél belangrijk, omdat de hulpverlener na een tijdje weer weggaat en familie, vrienden en bekenden vaak langer met een gezin optrekken. Maar hoe doe je dat als hulpverlener? Hoe kun je kinderen en jongeren uit het gezin én het sociale netwerk op een goede manier betrekken bij het hulpverleningsproces?

lees verder
Dag voor de Adviesorganisaties Onderwijs en Jeugd

Actueel Nieuws Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Begin november vond er een speciale dag voor de Adviesorganisaties Onderwijs en Jeugd (AOJ) van de VO- en VSO-scholen in de gemeente Groningen plaats. Deze dag werd georganiseerd door de partners van het Thuiszitterspact 2.0 en Samenwerkingsverband VO Groningen Stad. Het was een dag met interessante sprekers en workshops, ook vanuit de regio. Thema’s die centraal stonden waren: inclusiever onderwijs, normaliseren, welbevinden en de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.

lees verder