Monitoring van de transformatie van de zorg voor jeugd: is de ‘beweging naar voren’ al zichtbaar?

Resultaten Rapport Algemeen Monitoring transformatie zorg voor Jeugd

Onderzoek naar het monitoren van de transformatie van de zorg voor jeugd laat zien dat het voorliggende veld onderbelicht blijft in de cijfers. Veel meer jeugdigen hebben met het voorliggende veld te maken dan met specialistische ondersteuning. Hoewel de basisondersteuning een centrale rol vervult bij de beweging naar voren, is het moeilijk om grip te krijgen op concrete aantallen omdat er nog geen uniforme en gestandaardiseerde manier van registreren en monitoren is. Het is van groot belang dat gemeenten en ketenpartners zich inzetten om deze situatie te verbeteren, als zij de gewenste beweging naar voren in cijfers zichtbaar willen maken.

lees verder
Uitnodiging Live Webinar: ‘Wat jij kan doen’ Vrijdag 13 november 9.15 uur – 11.30 uur

Actueel Nieuws VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

De gemeente Groningen en het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien VONK organiseren op vrijdag 13 november het live Webinar ‘Wat jij kan doen’, waarbij ook de film ‘Leren van Ouders’ wordt gelanceerd. Deze film is deel 2 van de serie ‘De schaduwkanten van ouderschap’. In de bijlage vind je achtergrondinformatie over de Webinar en de film.

lees verder
Inbreng van jongeren en hun ouders cruciaal voor goede jeugdhulp

Actueel Publicatie project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

De jeugdhulpverlener kan zijn vakmanschap vergroten met de ervaringen, kennis en ideeën van de kinderen, jongeren en ouders die om hulp vragen. Je kunt als zorgprofessional niet weten of wat je doet echt effectief is als je het perspectief van de zorgvrager niet kent.

lees verder
VONK-podcasts over Onveilig opgroeien en de Schaduwkanten van ouderschap

Actueel Podcast VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Er zijn vanuit VONK podcasts geproduceerd rondom de film ‘Schaduwkanten van ouderschap’, in het bijzonder over onveilig opgroeien. De podcasts zijn bedoeld voor (aankomende) professionals in het jeugddomein. De eerste twee afleveringen staan online en zijn te vinden via https://VONKPodcasts.podbean.com.

lees verder
Leernetwerk VONK Veilig opgroeien: waar staan we en wat gaan we doen?

Actueel Nieuws Algemeen VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Het regionale leernetwerk VONK startte in maart 2019 met de eerste VONK-werksessie ‘Ketensamenwerking, hoe overleef ik in de jungle?’ gevolgd door diverse werksessies, de film ‘De schaduwkanten van ouderschap en een grote conferentie. De laatste (pré-Corona) bijeenkomst over ‘Systemisch in gesprek gaan met ouders over zorgen en opvoedvragen’ was in februari 2020. Je vraagt je misschien af: hoe zit het eigenlijk met VONK; gaat er nog wat gebeuren? Deze nieuwsbrief geeft je informatie hierover. Kort gezegd: VONK gaat door!

lees verder