Wat zijn de werkzame elementen van interventies voor gezinnen met multiproblematiek?

Actueel Animatie Algemeen

Op donderdag 26 november vond het, door ZonMw georganiseerde, afsluitende symposium plaats van alle consortia die zich richtten op werkzame elementen van jeugdinterventies. Het consortium zware opvoedproblemen en multiproblematiek presenteerde daar de resultaten van door hen uitgevoerd onderzoek naar werkzame elementen in de hulp aan gezinnen met complexe problemen. Zij keken naar de inhoud van interventies voor deze doelgroep, de overeenkomsten en verschillen tussen die interventies en de effectiviteit van elementen die binnen de interventies werden aangeboden. In onderstaand animatiefilmpje lichten zij in acht minuten toe hoe het onderzoek precies is uitgevoerd en wat de bevindingen zijn.

lees verder
Nieuwe film & podcasts in de serie De schaduwkanten van ouderschap deel 2: ‘Leren van ouders’

Actueel Nieuws project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

De ervaringen van (jonge) ouders met onveilig opgroeien zijn waardevol voor andere ouders en professionals. Elk verhaal is anders, elke situatie verloopt anders. In elk verhaal zitten momenten waarvan betrokkenen denken dat het anders had kunnen lopen. Dat ze zelf, hun omgeving of een professional in had kunnen grijpen. Iets had kunnen zeggen of iets had kunnen doen wat invloed had gehad op de situatie. In de film ‘Leren van ouders’ benoemt Marije de momenten die voor haar het verschil hebben gemaakt. Marije, een jonge moeder, vertelt over haar onveilige jeugd en hoe ze na een uithuisplaatsing haar weg heeft gevonden. Met haar voogd uit die tijd kijkt ze terug naar die periode.

lees verder
Monitoring van de transformatie van de zorg voor jeugd: is de ‘beweging naar voren’ al zichtbaar?

Resultaten Rapport Algemeen Monitoring transformatie zorg voor Jeugd

Onderzoek naar het monitoren van de transformatie van de zorg voor jeugd laat zien dat het voorliggende veld onderbelicht blijft in de cijfers. Veel meer jeugdigen hebben met het voorliggende veld te maken dan met specialistische ondersteuning. Hoewel de basisondersteuning een centrale rol vervult bij de beweging naar voren, is het moeilijk om grip te krijgen op concrete aantallen omdat er nog geen uniforme en gestandaardiseerde manier van registreren en monitoren is. Het is van groot belang dat gemeenten en ketenpartners zich inzetten om deze situatie te verbeteren, als zij de gewenste beweging naar voren in cijfers zichtbaar willen maken.

lees verder
Uitnodiging Live Webinar: ‘Wat jij kan doen’ Vrijdag 13 november 9.15 uur – 11.30 uur

Actueel Nieuws VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

De gemeente Groningen en het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien VONK organiseren op vrijdag 13 november het live Webinar ‘Wat jij kan doen’, waarbij ook de film ‘Leren van Ouders’ wordt gelanceerd. Deze film is deel 2 van de serie ‘De schaduwkanten van ouderschap’. In de bijlage vind je achtergrondinformatie over de Webinar en de film.

lees verder
Inbreng van jongeren en hun ouders cruciaal voor goede jeugdhulp

Actueel Publicatie project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

De jeugdhulpverlener kan zijn vakmanschap vergroten met de ervaringen, kennis en ideeën van de kinderen, jongeren en ouders die om hulp vragen. Je kunt als zorgprofessional niet weten of wat je doet echt effectief is als je het perspectief van de zorgvrager niet kent.

lees verder