Toegang tot psychosociale zorg onderzocht door C4Youth

Resultaten Artikel Algemeen Versterking basisondersteuning

Welke problemen hebben kinderen en adolescenten bij de toegang tot psychosociale zorg? Welke invloed heeft de zorg op deze problemen? Deze en andere vragen werden onderzocht door C4Youth en in mei 2018 gepubliceerd in een nieuw artikel. Lees hier over de belangrijkste uitkomsten of download het volledige artikel via de knop aan de rechterkant.

lees verder
Vroege aanpak van psychosociale problemen bij kinderen is belangrijk

Actueel Nieuws Algemeen

‘Vrij veel kinderen hebben in meer of mindere mate psychosociale problemen. Een preventieve én vroege aanpak voorkomt grote problemen op latere leeftijd.’ Menno Reijneveld is hoogleraar Sociale Geneeskunde aan het UMC Groningen, en één van de projectleiders van C4Youth. Hij ziet dat de jeugdgezondheidszorg (JGZ) al grote stappen heeft gezet in het signaleren en helpen van kinderen met psychosociale problemen.

lees verder
Tussenevaluatie nieuwe jeugdwet casestudies Westerkwartier en Stadskanaal

Resultaten Feitenblad Algemeen Versterking basisondersteuning

In het brede onderzoek ‘Evaluatie jeugdwet’ staat de vraag centraal of de ontwikkelingen die door de Jeugdwet beoogd worden de goede kant op gaan, en hoe de gemeenten invulling geven aan hun lokale beleid. In de casestudies wordt gereflecteerd op de uitvoering van dit lokale beleid en wordt er inzicht geboden in ‘hoe het echt werkt in de praktijk’ (NIVEL, 2016). C4Youth voerde in 2017 twee ‘Casestudies’ uit in de regio Westerkwartier en de gemeente Stadskanaal, in opdracht van onderzoeksinstituut NIVEL. Verantwoordelijke wethouders, beleidsmedewerkers en teamleiders werden bevraagd over hun ervaringen sinds de invoering van de nieuwe wet in januari 2015. Hieronder hun conclusies op hoofdlijnen.

lees verder
Inventarisatie basisteams in Groningen

Resultaten Artikel Algemeen Versterking basisondersteuning

C4Youth inventariseerde voor het project ‘’Versterken van de basisondersteuning’’ hoe de basisteams in de provincie Groningen georganiseerd zijn. In dit artikel worden de resultaten van deze inventarisatie van de basisondersteuning besproken in samenhang met de uitkomsten van het onderzoek naar de ‘Toegang jeugdhulp Groninger Gemeenten, dat werd uitgevoerd door het Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten (RIGG). De inventarisatie liet zien dat er grofweg vier varianten van basisteams jeugd in de Groningse gemeenten konden worden onderscheiden. Samenvattend zien we verder veel variatie in de vormgeving van, besluitvorming in en sturing op de basisteams. Er zijn vaak al wel intenties of plannen voor het verder vormgeven van de teams, maar de vertaling hiervan naar de praktijk is nog sterk in ontwikkeling.

lees verder