Doe de Zelftest Basisteams Jeugd

Resultaten Presentatie Versterking basisondersteuning

Om na te gaan hoe de teams in de gemeenten er voor staan wat betreft de doelen van de jeugdwet en de uitgangspunten van het Groninger Functioneel Model heeft C4Youth de Zelftest Basisteam Jeugd (ZBJ) ontwikkeld. De ZBJ is ontwikkeld op basis van de zelftest samenwerking wijkteams van Vilans (www.vilans.nl). In de pilots van het project basisondersteuning is de zelftest bij meerdere gemeentelijke teams ingezet.

lees verder
Congres 27 juni: Maken we samen het verschil?

Actueel Nieuws Algemeen Versterking basisondersteuning

Op 27 juni organiseerden Jeugdbescherming Noord, Elker en Het Poortje een congres over samenwerken in de Jeugdhulp. Tijdens het congres, bedoeld voor medewerkers van wij(k)teams in Noord-Nederland en van andere instanties betrokken bij de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen, werden de deelnemers flink uitgedaagd. Er werd met elkaar gesproken over hoe de samenwerking nog beter kan verlopen. Ook werd er gezocht naar concrete oplossingen naar hoe op het juiste moment benodigde expertise ingezet kan worden.

lees verder
Lange termijn effecten van gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten

Resultaten Artikel Algemeen

Het is aannemelijk dat gedragsmatige problemen bij kinderen en adolescenten ook substantiële effecten hebben op latere ontwikkelingen in hun leven. Het artikel ‘Serious child and adolescent behaviour disorders; a valuation study by professionals, youth and parents’ (Vermeulen et al., 2017) geeft informatie over de inschatting van de lange termijn effecten van een aantal gedragsproblemen door professionals, jeugdigen en ouders. Volgens hun inschattingen zijn deze lange termijn effecten relatief groot, soms oplopend tot een vermindering van de ‘kwaliteit van leven’ met 50%, in vergelijking met een gezonde populatie.

lees verder
In gesprek met jongeren over hulp zoeken

Resultaten Feitenblad Algemeen Versterking basisondersteuning

Hoe gaan jongeren om met gedragsmatige en sociale vragen of problemen? Bij wie zoeken ze hulp en wat verwachten ze dan van deze personen? C4Youth vindt het belangrijk dat ouders en jongeren meedenken en zo mogelijk meebeslissen over de Groningse transformatie van de jeugdhulp en organiseerde daarom in december 2016 een versnellingskamer in Ten Boer met 16 jongeren.

lees verder
C4Youth van start in drie pilotgemeenten

Actueel Nieuws Monitoring transformatie zorg voor Jeugd Versterking basisondersteuning

C4Youth inventariseerde in mei en juni 2016 in de 23 Groningse gemeenten hoe de ‘basisondersteuning jeugd’ op dat moment werd uitgevoerd. Dat leverde een globaal beeld op van wat gaat goed gaat en wat beter kan. Om vervolgens meer de diepte in te kunnen gaan is C4Youth een pilot met drie gemeenten gestart. Experimenteren en verbeteren staan daarin centraal. De belangstelling voor deelname aan de pilot bleek groot: maar liefst 11 gemeenten meldden zich aan. Op basis van een aantal criteria, waaronder provinciale spreiding, type team, stedelijk/platteland en (bestuurlijk en uitvoerend) draagvlak heeft C4Youth gekozen voor de volgende drie pilotgemeenten:

lees verder