Praten met ouders over de schaduwkanten van ouderschap: masterclass voor professionals in samenwerking met ervaringsdeskundigen

Actueel Masterclass VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Wat hebben professionals nodig om het gesprek met ouders over onveilig opgroeien te voeren? Hoe trek je zo’n gesprek uit de duisternis en hoe normaliseer je het? Het gesprek over opgroeiende kinderen in situaties waar het ingewikkeld is, is vaak lastig. Hoe kunnen professionals ouders aanmoedigen om erover te praten en hulp te zoeken? Het leernetwerk VONK Veilig opgroeien ontwikkelde hiervoor een masterclass. ZonMw stelt voor deze masterclass kennisvouchers van maximaal 10.000 euro beschikbaar, die in samenwerking met de aanbieders eenvoudig kunnen worden aangevraagd.

lees verder
Masterclass versterken schoolbegeleiding voor jongeren met psychische problemen in het voortgezet onderwijs

Actueel Masterclass Algemeen

Hoe kunnen professionals in het voortgezet onderwijs jongeren met psychische of cognitieve problemen zo goed mogelijk begeleiden? Promovenda Lindy Beukema van het UMCG/ Gezondheidswetenschappen deed hier de afgelopen jaren onderzoek naar en ontwikkelde een masterclass waarmee professionals hun gedragsrepertoire kunnen vergroten en hun methodisch handelen kunnen verbeteren.

lees verder
Wat zijn de werkzame elementen van interventies voor gezinnen met multiproblematiek?

Actueel Animatie Algemeen

Op donderdag 26 november vond het, door ZonMw georganiseerde, afsluitende symposium plaats van alle consortia die zich richtten op werkzame elementen van jeugdinterventies. Het consortium zware opvoedproblemen en multiproblematiek presenteerde daar de resultaten van door hen uitgevoerd onderzoek naar werkzame elementen in de hulp aan gezinnen met complexe problemen. Zij keken naar de inhoud van interventies voor deze doelgroep, de overeenkomsten en verschillen tussen die interventies en de effectiviteit van elementen die binnen de interventies werden aangeboden. In onderstaand animatiefilmpje lichten zij in acht minuten toe hoe het onderzoek precies is uitgevoerd en wat de bevindingen zijn.

lees verder
Nieuwe film & podcasts in de serie De schaduwkanten van ouderschap deel 2: ‘Leren van ouders’

Actueel Nieuws project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

De ervaringen van (jonge) ouders met onveilig opgroeien zijn waardevol voor andere ouders en professionals. Elk verhaal is anders, elke situatie verloopt anders. In elk verhaal zitten momenten waarvan betrokkenen denken dat het anders had kunnen lopen. Dat ze zelf, hun omgeving of een professional in had kunnen grijpen. Iets had kunnen zeggen of iets had kunnen doen wat invloed had gehad op de situatie. In de film ‘Leren van ouders’ benoemt Marije de momenten die voor haar het verschil hebben gemaakt. Marije, een jonge moeder, vertelt over haar onveilige jeugd en hoe ze na een uithuisplaatsing haar weg heeft gevonden. Met haar voogd uit die tijd kijkt ze terug naar die periode.

lees verder
Monitoring van de transformatie van de zorg voor jeugd: is de ‘beweging naar voren’ al zichtbaar?

Resultaten Rapport Algemeen Monitoring transformatie zorg voor Jeugd

Onderzoek naar het monitoren van de transformatie van de zorg voor jeugd laat zien dat het voorliggende veld onderbelicht blijft in de cijfers. Veel meer jeugdigen hebben met het voorliggende veld te maken dan met specialistische ondersteuning. Hoewel de basisondersteuning een centrale rol vervult bij de beweging naar voren, is het moeilijk om grip te krijgen op concrete aantallen omdat er nog geen uniforme en gestandaardiseerde manier van registreren en monitoren is. Het is van groot belang dat gemeenten en ketenpartners zich inzetten om deze situatie te verbeteren, als zij de gewenste beweging naar voren in cijfers zichtbaar willen maken.

lees verder