C4Youth
 

Welkom op de site van C4Youth!

C4Youth is een Academische Werkplaats waar instellingen in de zorg voor jeugd, kennisinstituten en beleidsmakers samenwerken. Elk van deze sectoren heeft specifieke kennis en kunde, die in interactie met elkaar leidt tot bijzondere en vernieuwende inzichten. Deze inzichten zijn dringend nodig om het proces in de keten van zorg te verbeteren. De kernactiviteiten van C4Youth die sterk met elkaar verbonden zijn: onderzoek met TakeCare! en kennisdeling in de kenniskringen.

Onderzoek met TakeCare!

TakeCare! is een langlopend onderzoek naar zorgpatronen en lange termijn uitkomsten van de hele keten van zorg voor jeugd. Uniek is dat ruim 2000 kinderen tussen 4 en 18 jaar drie jaar lang gevolgd worden in hun pad door de jeugdhulpverlening. Uniek is ook dat niet alleen jongeren zélf worden onderzocht, maar ook hun ouders en hulpverleners. Wat gebeurt er precies in het hulpverleningstraject? Hoe wordt er gecommuniceerd? Wat is het effect? In het onderzoek staan drie projecten centraal namelijk; 'Taxonomie van zorg voor jeugd', 'Entree van zorg voor jeugd' en 'Communicatie tussen cliënt en professional'. Daarnaast onderzocht C4Youth in opdracht van de provincie Groningen welke jeugdigen welke zorg voor welke problemen ontvangen, als het ware een dwarsdoorsnede (de ‘foto’). Deze foto leverde meer zicht op het aantal jeugdigen, waar ze in zorg zijn en hun overige kenmerken.

TakeCare heeft 5 meetmomenten; de laatste wordt afgerond in april 2016. Meer informatie vindt u op 'Wat is C4Youth?'. Tussentijdse resultaten vindt u op 'Resultaten'.

 

Partners en deelnemers

Bureau Jeugdzorg Groningen, GGD Groningen, Accare, Elker en Jonx|Lentis zijn de jeugdzorginstellingen die actief participeren in het onderzoek TakeCare. Het gaat hierbij zowel om hulpverleners, managers als bestuurders.

Andere betrokken partners bij C4Youth zijn: Molendrift, TSN Thuiszorg, Halt Noord Nederland, Zorgbelang Groningen, Openbaar Ministerie/Veiligheidshuis, gemeente Groningen, CWZW-Noord, MJD, RSNOG, RENN4, Het Poortje en huisartsen.

In de kenniskringen zijn ook betrokken Zorgbelang Groningen, Openbaar Ministerie/Veiligheidshuis, CWZW-Noord, MJD, RSNOG, RENN4, Het Poortje en huisartsen. ZonMw. UMCG, RuG en Hanzehogeschool Groningen zijn de participerende kennisinstituten. De Provincie Groningen, gemeente Groningen en de VGG zijn de betrokken beleidsmakers. En heel belangrijk zijn natuurlijk alle jongeren en hun ouders/verzorgers die deelnemen aan het onderzoek.

Vragen?

U kunt meer informatie vinden op deze website. Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met ons op via 050-3636504, of email C4Youth@umcg.nl).

UMCG RuG